تبلیغات
مانیانامه - تفاوت های جالب شكستن!
>> تفاوت‌های شكستن
>>>کمی تامل کنیم
>>>When the egg breaks by an external power, a life ends
>>>وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیرو از خارج می­شکند، یک زندگی به پایان می­رسد.
>>>
>>>
>>>
>>>When the egg breaks by an internal power, a life begins
>>>وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیروئی از داخل می­شکند، یک زندگی آغاز می­شود
>>>
>>>
>>>Great changes always begin with that internal power
>>>تغییرات بزرگ همیشه از داخل انسان آغاز می شود
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>
>
>
>
>
>
>تاریخ : شنبه 14 مرداد 1391 | 01:46 ب.ظ | نویسنده : انالی اصف | نظرات