تبلیغات
مانیانامه - خــدایــا !

خــدایــا !


کســی بغضــشو فــرو بــده

 

روزش بــاطــل مــیشــــه ؟؟

.........................................................................................

تنها گرگها نیستند که لباس میـــش می پوشند

 

گاهی پرستوها هم لباس مرغ عشق برتن می کنند

 

عاشق که شدی کــــوچ میکنند . . .

...........................................................................................................

بالش خـــــودم را ترجیـــــح میدهم


شانه هایتـــــ مثل بالش های مسافرخانه استـــــ


خوب میدانم سرهای زیادی را تکیه گاه بوده است...!!

.........................................................................................


مســـــافرترین آدم دنیـــــا هم

 

دستـــــ خطی می خواهد که بنویســـــد برایش

 

" زود بـــرگـــــرد "

 

طاقتـــــ دوری اتـــــ را ندارم . . .

..........................................................................................

حالـمون دیگه پرسیدن نداره ...


چون ما دچـــــار خود سانسوری شدیم ؛


و مجــبوریم بگیم که : خوبیــم !


میفــــهمی مجــــبوریممممممم


خیــلی هم خوبیم ...


اما تــــــو عاقــــل باش و باور نکـــن ... !!!

............................................................................................................

مرسی از نگاهاتون . . .


 
تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1391 | 04:58 ب.ظ | نویسنده : انالی اصف | نظرات