تبلیغات
مانیانامه - مگــذاریــد کـ ـه نـا م شــمـا را بـدانـند!!!

هـر آشنـایــےتـازه
        
انــدوهــے تـازه استـــ...
مگــذاریــد کـ ـه نـا م شــمـا را بـدانـند!!!
و به نـا م بخــوانـندتـانـــ...
هــر سـلا م
ســرآغـاز دردنـاکـــــ یــ ـکـــ
خـداحـافظے  اسـتـــــ ...
نـادر ابـراهیـمے

+
خسته شدم از بس به آدمهایــ ے که میخوان جای تو روتوے قلبم بگیرن گفتم : ببخشید اینجا جاے  دوستمه ،الان بر میگرده!!!   
تاریخ : پنجشنبه 19 مرداد 1391 | 12:11 ق.ظ | نویسنده : انالی اصف | نظرات