تبلیغات
مانیانامه - ریخ تولد وشهادت چهارده معصوم به روز وماه و سال شمسی !

1-حضرت محمد(ص)ولادت جمعه 53 سال قبل از هجرت وفات دوشنبه 7 خرداد سال 11 ه – ش

2-حضرت فاطمه (ع) ولادت جمعه 7 سال قبل از هجرت شهادت پنجشنبه18 مرداد سال11 ه-ش

3-حضرت علی (ع) ولادت جمعه 23 سال قبل از هجرت شهادت پنجشنبه 11بهمن سال 39 ه-ش

4-امام حسن (ع) ولادت پنجشنبه 12 اسفند سال 3 شهادت سه شنبه 9 فروردین سال 49

5-امام حسین (ع) ولادت سه شنبه 20 اسفند سال 4 شهادت چهارشنبه 21 مهر سال59

6-امام سجاد (ع) ولادت شنبه 18 دی سال 37 شهادت جمعه 1 آبان سال 92

7-امام محمدباقر(ع) ولادت شنبه 22 اردیبهشت 56شهادت چهارشنبه 12 بهمن سال 111

8-امام جعفر صادق(ع)ولادت پنجشنبه3 اردیبهشت 81 شهادت جمعه 26 آذر144

9-امام موسی كاظم(ع) ولادت یكشنبه 20 آبان 124 شهادت یكشنبه 13 شهریور 178

10-امام رضا(ع)ولادت شنبه 11دی 144 شهادت یكشنبه 18 شهریور سال 197

11-امام محمد تقی (ع) ولادت دوشنبه 22 فروردین 190 شهادت 6آذر 214

12-امام علی نقی(ع) ولادت 19 اسفند 206 شهادت 11 تیر 247

13-امام حسن عسكری(ع) ولادت14 آذر 225 شهادت 14 دی 252

14-امام زمان (ع) ولادت چهارشنبه 10 مرداد248 ..................

: تاریخ تولد وشهادت چهارده معصوم به روز وماه و سال شمسی
tak pesar آنلاین نیست.    


تاریخ : پنجشنبه 9 شهریور 1391 | 05:50 ب.ظ | نویسنده : انالی اصف | نظرات