تبلیغات
مانیانامه - بجه ها موقع بخش نوده!(شعرخنده دار!)
شب شده فوتبالیاش خواب ندارن ~~~~~ کاری بـــــا آفتاب و مهتاب ندارن
واسه انتظار دیگـــــــه تاب ندارن ~~~~~ میگن این برنامه ها صاب ندارن؟

"عادل" امشب واسه چی دیر اومده؟

بچه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

*
بحثـــــای داوری غوغــا می کنه ~~~~~ "فنایی" فیلمـــو تماشا می کنه
بازیکن خطاشـــو حاشا می کنه ~~~~~ اسلوموشن اونــو رسوا می کنه!

این کجاش تکله ، پسر جان ، لگده!

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

*
این از اون یه حرف زشتی شنیده ~~~~~ "نصرتی" رو سـاق "بنگــــر"پریده
"کاظمی" گیسای "شیثو "کشیده ~~~~~ خطــــا رو "مـــرادی" گیرم ندیده

کمکش آخ چــــــــــرا پرچم نزده؟!

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

*
وقتی داور یه کم آسون می گیره ~~~~~ دفاع از هافبکه نیشگـون می گیره!
جلوی چشمو یهو خون می گیره ~~~~~ یهو مصدوم پا میشه جون می گیره

دوربین اون بالا تـــــــو کــــار رصده

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

*
دوربینش شکـــــارچـی حواشیه ~~~~~ گاهی هم مشغــول دونه پاشیه
فکر نکن تــــــو این زمینه ناشیه ~~~~~ وقتی که میره ســـــراغ حاشیه

ده تا هم روش میذاره، گاهی صده!!

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

*
توی تمرین "خطیبی" قدری شله ~~~~~ "واحـــدی" این روزا قــدری تپله
کار "شیری" روی "طالب لو" فوله ~~~~~ نه قبول نیس آقــا ،کی گفته گله؟

همــــــــه دیدن گله مردوده، رده!

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

*
ســـــر تیم مـــــا رو پخ پخ بریدن ~~~~~ ســـــه تایی رو گلـــــــر ما پریدن
فحشمـــون دادن و مردم شنیدن ~~~~~ اینکه شش تــــــا گل ما رو ندیدن

همش از روی لجــــــــه یا حسده!

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

*
این میگه: من تو رو افشا می کنم! ~~~~~ اون میگه: مشت تو رو وا می کنم!
اگــــه دعـوا داری دعـــوا می کنم ~~~~~ یه گزارش واســـــه فیفا می کنم

مواظب باش تــــوی دستم سنده!

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

*
"فیروز" این ور نداره عصب-مصب ~~~~~ پریده روی هوا ســـه چار وجب!
"جلالی" افتــاده تـــوی تاب و تب ~~~~~ تو لکــه "بیژن ذوالفقــــــار نسب"

بحث "فرهـاد" و "امیـر" و "صمده"

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

*
"مس کرمان" شده فکّش پیاده ~~~~~ "سایپـا" هی باخته ولی وا نداده
"صبا باتری" میگـه شارژم زیاده~~~~~ "راه آهـن" ســــرور برج میلاده!!

"اکبر آقــا" کارشو خـــــــــوب بلده

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

*
روی سکّو یکی معقول می شینه ~~~~~ بازی رو محترمــــــــانه می بینه
اون یکی -اونکـــــه اراذل ترینه ~~~~~ پشت هم ترقه هـــاش تو زمینه

اونیکه ســـــــــوراخه انگار خرده!!

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

*
اگه تیمش ببـــازه خـون می کنه ~~~~~ ولوله تـــــــــوی خیابون می کنه
دل مردم رو پریشـــــون می کنه ~~~~~ خط واحد ها رو داغـــون می کنه

این تماشاگـــــــــــره یا دیو و دده؟!

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

*
چفدَر فوتبــــال مــــا هــای لِوِله ~~~~~ تیم ملی تــــــــوی کوچه ها وله
کشتی فدراسیون تــــــــوی گله ~~~~~ چش بــــه راه ملــــــــــوان زبله

توی این دریـــــــا عجب جزر و مده

بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

*
همه ی برنامـــه ها باد هــــــوا ~~~~~ شده فوتبــــال یه مریض بی نوا
رودلش هزارتـــــــــا درد بی دوا ~~~~~ ما میگیم امّـــــــا کو گوش شنوا

"بوالفضول"! گیر نده ، این کارا بده!
بچـه هـــــا! موقــــــع پخش نوده!

 

شاعر: بی نام
تاریخ : جمعه 13 مرداد 1391 | 03:02 ب.ظ | نویسنده : انالی اصف | نظرات